VÄLKOMMEN att bli medlem i Delblancsällskapet!

Både enskilda personer och företag och organisationer kan vara medlemmar i Delblancsällskapet. För enskilda personer är årsavgiften 250 kr. Avgiften kan kompletteras med ett familjemedlemskap, som innebär att andra familjemedlemmar på samma adress betalar en årsavgift på 50 kr. Avgiften för ett sammanboende par blir sålunda 300 kr. För föreningar, företag och organisationer är årsavgiften 500 kr.

Vad får du då för avgiften? Du får våra medlemsbrev som utkommer minst två gånger per termin. De innehåller information de program, seminarier, utflykter och resor som sällskapet arrangerar, samt om de skrifter som vi ger ut. Breven skickas ut digitalt till de medlemmar som har e-postadresser. Övriga får breven med snigelposten.

Som medlem får du också sällskapets årsskrift Delbladet, en skrift på 48 sidor som är rikligt illustrerad och trycks i färg. Skriften innehåller texter av och om Sven Delblanc, det kan röra sig om essäer, brev, reportage, teckningar, foton och annat.

Delblancsällskapet har under årens lopp producerat en stor mängd böcker och nya tillkommer hela tiden. Som ingångsgåva får du en av dessa. Övriga böcker får du köpa till reducerat pris. De böcker som vi hittills givit ut redovisas på hemsidan under rubriken BÖCKER. Som ny medlem kan du ta del av listan och välja vilken du vill ha som ingångsgåva. Meddela detta till Lars Ahlbom på e-postadressen ahlbom.lars@telia.com, så skickar han boken till dig.

Anmälan om medlemskap kan göras genom att betala in årsavgiften på Delblancsällskapets plusgirokonto 86 49 86 – 5 eller swisha beloppet till vår kassör Ove Petterssons telefon som har nummer 070 816 46 68. Ange i bägge fallen att det rör sig om ett nytt medlemskap. Viktigt är också att vi får både din e-postadress och din postadress. Uppgifter om dessa skickas till Ove på hans e-post pettersson-ove@bredband.net eller till hans postadress som är Västra Ågatan 75, 619 34 Trosa.

Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i Delblancsällskapet!

Förnamn:     Efternamn:
Familjemedlem:
Företag/Organisation:
Gatuadress/box:
Postnummer:     Ort:
Land:
E-post:
Telefon:
Meddelande: