Om Delblancsällskapet

Delblancsällskapet vill fördjupa kunskapen om och sprida intresset för Sven Delblanc och hans författarskap. Det sker genom program, seminarier och utgivning av skrifter om hans mångsidiga litterära verksamhet. Vi tar också aktiv del i samarbetet inom DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd.

Seminarium på Väddö folkhögskola

Delblancsällskapet höll sitt första årsmöte i Trosa i augusti 1999. Idag är vi drygt 200 medlemmar från hela landet. Åren som gått sedan starten har varit en spännande tid med växande verksamhet.

Seminarier har genomförts i samverkan med ABF-huset i Stockholm (2001) och Strängnäs stift (2002) samt med Vilhelm Moberg-sällskapet (2004). Andra seminarieämnen har varit Sven Delblancs dramatik (2008) samt Sven Delblanc och 1700-talet (2009).

Sällskapets har givit ut en stor mängd böcker – se Böcker! Flera av våra seminarier har dokumenterats i bokform. Vi har också i fyra volymer givit ut merparten av Sven Delblancs journalistik, kritik och essäistik.

Vi har också arrangerat en studieresa till Värmland med anknytning till Samuelsviten, deltagit i DELS programsamarbete med Skansen hösten 2005, gjort två temanummer om Delblanc för Parnass (2006 och 2008), samt i samarrangemang med Paradisresor åkt till Iran i Sven Delblancs fotspår (2010).

Sven Delblancs författarskap har djupa rötter i barndomens landskap. Sällskapet har gjort det till en årlig tradition att den 26 maj, som är Delblancs födelsedag, inbjuda till en vandring längs Trosaån från Vagnhärads centrum till Sven Delblancs barndomshem. .

Delblancsällskapets adresser:
För frågor om medlemskap och ekonomi:
Delblancsällskapet, c/o kassör Ove Pettersson
Västra Ågatan 75, 619 34 Trosa
tel: 0156-164 66
e-post:
För frågor om sällskapets verksamhet:
Delblancsällskapet, c/o ordförande Per-Ola Jansson
Skeppargatan 48, 602 45 Norrköping
tel: 072-522 72 32
e-post:
För frågor om Sven Delblancs författarskap:
Delblancsällskapet, c/o Lars Ahlbom
Gullmarsvägen 65, 120 39 Stockholm
tel 08-31 36 56
e-post:

Delblancsällskapet, c/o Leif Risberg, Ripgatan 3,
582 37 Linköping
tel 013-14 20 38, 073-40 77 808
e-post:

Delblancsällskapets plusgiro 86 49 86-5

Delblancsällskapet